Kod odpowiedzi HTTP

Kod odpowiedzi HTTP - definicja

Kod odpowiedzi HTTP - numeryczna odpowiedź serwera na zapytanie aplikacji po stronie użytkownika.Kod odpowiedzi HTTP to numeryczna odpowiedź serwera na zapytanie aplikacji po stronie użytkownika.

W praktyce SEO jest to odpowiedź serwera na zapytanie wysłane przez przeglądarkę i może informować ją o powodzeniu, przekierowaniu, problemie itp.

W praktyce SEO najważniejszymi kodami odpowiedzi serwera są:

 • Kod 200 – informujący o powodzeniu (np. żądany adres URL istnieje i zostaje pobrany)
 • Błąd 404 – żądana zawartość nie istnieje bądź w adresie URL jest błąd
 • Przekierowanie 301 i Przekierowanie 302 – żądany adres URL został przeniesiony pod inny adres.

Kody odpowiedzi dzielą się na 5 grup, zależnie od pierwszej cyfry kodu:

 • 1xx – kody informacyjne
 • 2xx – kody informujące o powodzeniu
 • 3xx – przekierowania
 • 4xx – błędy aplikacji
 • 5xx – błędy serwera

Kody odpowiedzi HTTP:

 • kod 100 Continue – kontynuuj
 • kod 101 Switching Protocols – inf0rmacja o zmianie protokołu
 • kod 110 Connection Timed Out – przekroczono czas połączenia
 • kod 111 Connection refused – połączenie odrzucone przez serwer
 • kod 200 OK – wszystko jest ok, serwer wysyła zawartość żądanego dokumentu
 • kod 201 Created – dokument został zapisany na serwerze
 • kod 202 Accepted – zapytanie zostało przyjęte i czeka na realizację
 • kod 203 Non-Authoritative Information – informacja nieautorytatywna
 • kod 205 Reset Content – serwer zrealizował zapytanie, przywróć pierwotną zawartość dokumentu
 • kod 206 Partial Content – serwer zwrócił tylko część zapytania GET
 • kod 300 Multiple Choices – możliwe kilka przekierowań – serwer poda adres pod którym można dokonać wyboru
 • przekierowanie 301 Moved Pernamently – adres URL został przeniesiony na stałe
 • przekierowanie 302 Found – przekierowanie tymczasowe
 • przekierowanie 303 See Other – przekierowanie dla zapytań metodą POST
 • kod 304 Not Modified – dokument nie zmienił się wg warunków klienta – np. w przypadku korzystania z cache przeglądarki
 • kod 305 Use Proxy – użyj proxt podanego w nagłówku location
 • kod 306 Switch Proxy – kod nie jest w użyciu
 • kod 307 Temporary Redirect – tymczasowe przekierowanie podobne do 302, ale bez zmiany metody (np. z POST na GET – więcej info)
 • błąd 310 Too many redirects – pętla przekierowań
 • błąd 400 Bad Request – błąd w zapytaniu (np. w składni)
 • błąd 401 Unauthorized – dostęp wymaga uwierzytelnienia
 • błąd 402 Payment Required – wymagana opłata (np. w wypadku płatnych API)
 • błąd 403 Forbidden – zapytanie zostało przyjęte, jednak nie może być zrealizowane ze względu konfiguracji bezpieczeństwa
 • błąd 404 Not Found – nie znaleziono żądanego zasobu, brak informacji o jego nowym adresie lub istnieniu w przeszłości
 • błąd 405 Method Not Allowed – metoda zawarta w żądaniu nie jest dozwolona – lista dozwolonych metod zawarta jest w odpowiedzi
 • błąd 406 Not Acceptable – serwer nie jest w stanie zwrócić odpowiedzi wg warunków podanych w zapytaniu
 • błąd 407 Proxy Authentication Required – odpowiednik błędu 401 dla serwerów proxy
 • błąd 408 Request Timeout – klient nie przesłał zapytania na czas
 • błąd 409 Conflict – żadanie nie będzie zrealizowane na skutek konfliktu z obecnym statusem zasobu (np. wysłanie 2 razy takiego samego dokumentu przy wymaganej unikalności)
 • błąd 410 Gone – dany zasób zniknął i nie należy się już do niego odwoływać. Działa podobnie jak kod 404, wg oficjalnego stanowiska Google może pomóc nieco szybciej niż 404 usuwać z indeksu usunięte adresy URL
 • błąd 411 Length required – odmowa realizacji zapytania ze względu na brak nagłówka Content-Lenght
 • błąd 412 Precondition Failed – co najmniej jeden warunek wstępny w zapytaniu nie może być spełniony
 • błąd 413 Request Entity Too Large – zapytanie jest zbyt długie
 • błąd 414 Request-URI Too Long – adres URL zapytania jest zbyt długi
 • błąd 415 Unsupported Media Type – składnia zapytania jest dla serwera niezrozumiała
 • błąd 416 Requested Range Not Satisfiable – serwer nie może obsłużyć podanego zakresu bajtowego
 • błąd 417 Expectation Failed – oczekiwana wartość jest nie do zwrócenia
 • błąd 418 I’m a teapot – easter egg, obecnie nie implementowany
 • błąd 451 Unavailable For Legal Reasons – kod inspirowany tytułem powieści „451 stopni Fahrenheita” – zasób zablokowany ze względów prawnych lub przez cenzurę
 • błąd 500 Internal Server Error – wewnętrzny błąd serwera
 • błąd 501 Not Implemented – serwer nie ma funkcjonalności wymaganej w zapytaniu
 • błąd 502 Bad Gateway – serwer pośredniczący otrzymał od nadrzędnego błędną odpowiedź i nie jest w stanie obsłużyć klienta
 • błąd 503 Service Unavailable – przeciążenie serwera, usługa niedostępna
 • błąd 504 Gateway Timeout – serwer pośredniczący nie otrzymał na czas odpowiedzi, także np. w przypadku gdy nie odpowiada serwer DNS
 • błąd 505 HTTP Version Not Supported – nieobsługiwana wersja HTTP
 • błąd 506 Variant Also Negotiates
 • błąd 507 Insufficient Storage (WebDAV)
 • błąd 508 Loop Detected (WebDAV)
 • błąd 509 Bandwidth Limit Exceeded – serwer przekroczył limit transferu danych
 • błąd 510 Not Extended – brak rozszerzenia HTTP wymaganego w zapytaniu
 • błąd 511 Network Authentication Required – uwierzytelnianie potrzebne przed uzyskaniem dostępu do sieci

Pomogę Ci wybrać agencję SEO Konsultacja i wycena bez żadnych kosztów
Piotr Samojło

Freelancer działający pod marką Audytorium SEO. Jeśli masz pytania, lub szukasz człowieka od SEO i optymalizacji stron, zapraszam do kontaktu.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie upuibliczniony Pola wymagabe*

SXO (Search Experience Optimization)

SXO (Search Experience Optimization) to szereg działań, mających na celu zadowolenie użytkownika trafiającego do nas…

20 godzin temu

HTTP/2

6 dni temu

Link dofollow / nofollow

Definicja w przygotowaniu.

2 tygodnie temu

Content

2 tygodnie temu

Pozycjonowanie

1 miesiąc temu

Machine-Readable Entity IDs

5 miesięcy temu

MREID

5 miesięcy temu

Słowa łączące

Czym są słowa łączące w SEO? Słowa łączące (słowa przejściowe, transition words) to wymysł twórców…

6 miesięcy temu

JSON-LD

JSON-LD to metoda zapisu danych strukturalnych za pomocą formatu JSON (JSON to format wymiany danych…

6 miesięcy temu

Ta strona używa cookies.

Polityka prywatności